Asiakaspalvelun merkitys kasvaa kaikilla aloilla

Moni ala siirtyy yhä enenevässä määrin internettiin, ja asiakkaat ovatkin tottuneet tähän palvelumuutokseen hyvin. Harva kaipaa enää varsinaista kasvotusten tapahtuvaa kontaktia erillisen asiakaspalvelijan kanssa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että asiakaspalvelu olisi menettänyt merkityksensä, vaan päinvastoin kilpailun asiakkaista kiihtyessä, on hyvä asiakaspalvelu yritykselle erinomainen kilpailuvaltti, jonka avulla se pystyy pitämään käyttäjäkuntansa itsellään.

Onlinekasinot lipunkantajina

Kun kyseessä on internetissä tapahtuva asiakaspalvelu, on tuskin olemassa parempaa esimerkkiä kuin onlinekasinot. Suomaiaisille pelaajille tunnetut sivustot, kuten Kalevalakasino ja monet muut näyttävät erinomaista esimerkkiä siitä, mitä hyvä asiakaspalvelu on. Palvelua on usein saatavilla monella eri kielellä, monessa eri muodossa. Asiakas voi siis valita haluaako olla yhteydessä chatin kautta, sähköpostitse vai erillisellä lomakkeella. Joskus käytössä on myös puhelinpalvelu. Useimmat kasinot tarjoavat palveluita lisäksi ympäri vuorokauden, joten omaa yhteydenottoa ei tarvitse rajoittaa virka-aikaan.

Myös terveyspalvelut ovat heränneet asiakaspalvelun tarpeeseen

Suomessa on kritisoitu melko runsaasti sitä, että erityisesti julkiset terveyspalvelut tulevat monesti jäljessä digitaalisessa kehityksessä, tai kehitystä tapahtuu epäolennaiseen suuntaan. Erityisesti viimeaikoina terveyspalveluissa ollaan pyritty kehittymään asiakaslähtöisempään suuntaan ja tuomaan palveluita lähemmäksi ihmisiä. Tämä on johtanut myös jonojen pienenemiseen ja sitä kautta terveydenhuollon kuorman vähenemiseen, kun ihmiset ohjataan suoraan oikeaan hoitoon.

Etäajanvaraukset ovat monella terveyspalvelulla jo arkipäivää, eikä asiakkaan tarvitse enää jonotella puhelimessa tunteja, hissimusiikkia kuunnellen, saadakseen ajan varattua.

Sovelluksille asiakaspalvelun tarvetta

Monet terveyssovellukset kehittävät asiakaspalveluaan jatkuvasti ja muun muassa seuraavat aktiivisesti, minkälaista palautetta sovelluksen käyttäjät ovat jättäneet lataussivustoille. Asiakaspalvelu on kuitenkin joidenkin sovellusten kohdalla vielä lapsenkengissä, sillä asiakkaille ei ole useinkaan jätetty minkäänlaisia keinoja ottaa yhteyttä palvelunkehittäjään ja sitä kautta sovelluksen käyttö saattaa jäädä olemattomaksi.

Onneksi moni kehittäjä ymmärtää yhä paremmin sen, että asiakkaiden kehitysohjeita kannattaa kuunnella ja reagoida niihin sitä mukaa kun palautetta tulee. Nykyisin myös moni terveyssovellus on muuttanut toimintaansa palautteen perusteella ja sovelluksen päivitetyissä versioissa on usein huomioitu myös se, mitä asikakkaat ovat toivoneet. Tämä palautteeseen reagointi on pelkästään myönteinen asia niin sovelluksia kehittävän yrityksen kuin myös sovelluksen käyttäjien kannalta.