Internet on mahdollistanut erilaisten tietokantojen kehittymisen

Internetin avulla saadaan todella runsaasti tietoa monen ihmisen näkyville sekunneissa. Tämä on erinomainen apu terveydenhuollossa, jossa lääkärit, hoitajat ja muut ammattilaiset voivat hyödyntää maailmanlaajuisia tietokantoja suunnitellessaan potilaan hoitoa ja etsiessään tietoa potilaan sairauksista.

Esimerkiksi Maailman Terveysjärjestö eli WHO pitää yllä suurta tietokantaa, jonka avulla voi saada informaatiota eri maiden tilanteista jonkin sairauden suhteen, maiden terveyslainsäädännöstä, terveydenhuollon henkilökunnasta ja myös siitä, minkälaiset ehkäisevää terveydenhuoltoa maissa harjoitetaan.

Globaalit tietokannat apuna globaalissa terveydessä

Erityisesti Suomessa väestö on aiemmin ollut melko homogeenistä, eikä muualla esiintyneitä sairauksia juuri tavattu terveydenhuollossa. Maahanmuutto ja matkustus on kuitenkin lisääntynyt jatkuvasti ja siksi lääkärit saattavat törmätä esimerkiksi trooppisiin sairauksiin, joiden taustalla voi olla vaikkapa aiemmassa kotimaassa saatu loisinfektio, joka aktivoituu vasta vuosia myöhemmin. Erityisesti tällaisissa tilanteissa globaalit tietokannat ovat hyödyllisiä, sillä niiden avulla voi paikantaa sairauden esiintymisalueita ja pohtia sitä kautta sen todennäköisyyttä.

Tietokannat auttavat myös muita kuin ammattilaisia

Monet tietokannoista ovat kaikkien saatavilla ja niitä julkaisevat WHO:n lisäksi myös monet suomalaiset järjestöt, kuten esimerkiksi Syöpäliitto ja Hammaslääkäriliitto. Näihin tietokantoihin liittyy luonnollisesti juuri heidän oman alansa tutkimuksella vahvistettua dataa, kuten esimerkiksi tieto siitä kuinka moni ihminen sairastuu johonkin syöpään vuosittain.

Samoilla sivustoilla listataan usein myös hoito- ja toimintaohjeita esimerkiksi siihen, mihin tulee olla yhteydessä, mikäli epäilee sairastavansa juuri jotakin tiettyä sairautta. Sivustot ja tietokannat tarjoavat usein myös lisätietoa sairauksista, kuten niiden etiologistasta, ehkäisystä ja patologisista mekanismeista.

Monien järjestöjen, kuten Syöpäliiton sivulla on saatavilla myös etätukea, jotta kukaan ei kokisi jäävänsä sairastumisensa kanssa yksin. Osalla sivustoista käytössä esimerkiksi chat, johon voi olla aukioloaikoina yhteydessä. Lisäksi sivujen ylläpitoon voi olla usein yhteydessä joko erikseen nimetyn sähköpostin kautta, tai sivulta löytyvällä lomakkeella.

Myös erilaiset potilasyhdistykset tarjoavat tukea ja asiantuntijan neuvoja erityisesti sellaiselle henkilölle, joka on äskettäin sairastunut. Internet on tuonut valtavan määrän tietoa kaikkien saataville, ja tätä voidaankin hyödyntää monipuolisesti. Nykyään myös omien potilastekstien lukeminen Kanta-palvelusta, ajanvaraukset terveyskeskuksiin ja hoidontarpeen arviointi onnistuu kätevästi internetpalveluiden avulla.