För konsumenter

Taltioni – ett avgiftsfritt och säkert hälskonto för alla finländare

Bekanta dig med Taltioni Börja här
Taltioni-tjänster

Samla och förvara tryggt all information om din hälsa på ett och samma ställe

Taltioni-hälsokontot är en personlig verktygsback, där all information om din hälsa och ditt välmående finns samlad på ett och samma ställe i tryggt förvar. På Taltioni-kontot kan du spara basuppgifter om din hälsa och använda tjänster som erbjuds av våra samarbetspartner enligt eget önskemål. Du kan kontrollera uppgifterna på ditt hälsokonto oberoende av tid och plats på webbplatsen taltioni.fi eller i mobilapplikationen. Bekvämt, praktiskt och tryggt!

Välj själv de tjänster som du har nytta av

Tjänsterna är applikationer som utvecklas och erbjuds av våra samarbetspartner. Applikationer är tillgängliga bland annat för barnfamiljer samt för uppföljning av den egna hälsan i vardagen. Tjänsterna utvecklas hela tiden. Vi informera om nya tjänster i spalten Aktuellt.

Hur fungerar det?

Öppna ett eget Taltioni-hälsokonto utan kostnad. Du behöver dina bankkoder för att skapa kontot. Då du skapat kontot kan du spara information om din egen hälsa och koppla önskade kompatibla tjänster till kontot. Då du även laddar ner mobilapplikationen har du ständigt tillgång till information om din egen hälsa.

Säkerhet har högsta prioritet

I Taltioni äger varje användare sina egna uppgifter, och kan om han eller hon så önskar dela dem med proffs inom hälsovården eller en annan användare, till exempel en familjemedlem. Datasekretessen är garanterad. Vid all operativ verksamhet samt utvecklingsskeden inom Taltioni har datasekretessen högsta prioritet.

4

Bekanta dig med exempel Läs mer

Taltioni-hälsokontot – med dig i livets alla skeden

1

För din hälsa

Hälsa och välmående är något du själv kan påverka. Med ett Taltioni-häsokonto skapar du en uppsättning tjänster för hälsa och välmående, som uppmuntrar dig att gära hälsosamma val och leva hälsosamt.

Du kan koppla tjänster till ditt Taltioni-konto, som är viktiga just för dig. Det är inte lätt att komma ihåg alla vaccinationer, blodvärden eller mediciner från tidigare år. Utöver bashälsovården är det viktigt att hålla koll på den egna hälsan. Med hjälp av Taltioni-tjänsterna kan du testa din kondition, hålla koll på dina motionsvanor och dela information exempelvis med vänner för att uppmuntra varandra. Taltioni erbjuder verktyg för uppföljning av bland annat vikt, sömn och alkoholanvändning. Ta hand om dig själv!

2

För barnfamiljer

Då familjen utökas ökar samtidigt mängden viktiga papper och saker att komma ihåg. Du kan koppla dina barns uppgifter till ditt Taltioni-konto och behändigt följa med uppgifter om deras hälsa via kontot. Du kan även dela uppgifterna med andra vårdnadshavre eller anhöriga.

Barnfamiljer har nytta av Taltioni-kontot ända från början: iPana Äitiys är exempelvis ett elektroniskt moderskapskort på vilket den blivande modern kan anteckna sina uppgifter under graviditeten. Då antalet barn utökas kan det vara svårt att komma ihåg vem som haft vattkoppor och för vem en viss antibiotika inte passade. Om ditt barn exempelvis insjuknar i diabetes, kan du med hjälp av Taltioni-kontot lättare hålla koll på läkarbesök och medicinering samt göra anteckningar om t.ex. diet och blodsockermätningar.

3

Då du vårdar andra

Livet för med sig situationer, då det blir aktuellt att vårda en närstående. Då du öppnar ett Taltioni-konto för exempelvis en äldre förälder, kan du och dina syskon tillsammans dela ansvaret. Alla håller sig uppdaterade oberoende av var i världen de befinner sig.

Med hjälp av Taltioni är det möjligt att dela information om hälsa och välmående bland familjens medlemmar och närstående. Då mamma har problem med minnet på äldre dar och inte kommer ihåg vad läkaren sagt vid läkarbesök, är Taltioni-kontot till nytta. På kontot kan du anteckna information om medicinering och skanna in recept och patientjournaler. Du kan även hålla koll på information om hälsotillstånd, vård och medicinering i som sparats av hälsovårdsproffs i Taltioni.  Taltioni-kontot ersätter givetvis inte personlig vård och omsorg, men hjälper dig hålla koll då du inte själv kan vara närvarande.

 

Bekanta dig med tjänsterna Läs mer

Tjänster som kan kopplas till Taltioni

iPana Äitiys är en tjänst producerad av MediWare Oy, ett elektroniskt moderskapskort. Den blivande mamman kan spara information och dagsboksanteckningar under graviditeten i iPana.
Kasvuseula.fi är en webbtjänst utarbetad av VTT, där uppgifter om barnets längd och vikt som antecknas av användaren visualiseras med de senaste växtkurvorna för finländska barns längd.
Lääkekortti.fi är en elektronisk tjänst för hantering av information om medicinering och vaccinering, utarbetad av Lääketietokeskus. I tjänsten kan du underhålla, redigera och skriva ut information om medicinering och vaccinering.
Wellness Warehouse Engine samlar information om din hälsa i olika tjänster och mätare på ett och samma ställe. W2E är en tjänst utarbetad av Tammerfors tekniska universitet. Om du t.ex. mäter din sömn, sparar din joggingtur eller väger dig, kan du spara uppgifterna och har tillgång till dem i webbläsaren, eller flytta över dem till ditt Taltioni-hälsokonto.
ActiveMEDI är en familjefokuserad e-Tjänst för hälsa och välmående. Den ger möjlighet att hantera er familjs hålsovård på ett ställe. Ni kan t.ex. sen en familjeträdsöversikt med individuella hälsoprofiler, importera data, hantera sekretess och dela data med folk ni litar på. Utöver detta får man en personlig nödsituationsprofil som kan länkas till diverse tillbehör (nödsituations-kort, -klistemärken, -armband mm.).
Ta i bruk Skapa konto

Skapa ett eget hälsokonto

Endast ett par steg och du är registrerad

Var en föregångare och skapa ett gratis hälsokonto. Din säkerhet är det allra viktigaste för oss, och vi ber dig därför logga in med dina bankkoder eller med mobilcertifikat.

Identifiera dig och följ anvisningarna. Då du identifierat dig får du tillgång till ditt Taltioni-konto och kan tryggt använda kontot. För användning i mobilen/surfplattan krävs separata koder.

Användning av Taltioni i mobilen eller surfplatta

Taltioni-applikationen kan laddas ner i appbutiker för OS-, Android- samt Windows 7 och 8-operativsystemet. I stället för applikationen kan du även använda ditt Taltioni-konto i mobil eller surfplatta via adressen http://m.taltioni.fi

Börja använda tjänsten Identifera dig

Identifiera dig med bankkoder eller mobiltelefon, vars SIM-kort har mobilcertifikat.

Det är behändigt att använda kontot i mobil eller surfplatta, eftersom du endast behöver dina mobilkoder.

Aktivering av mobil användning

  1. Logga in på ditt Taltioni-konto via webbläsaren som normalt.
  2. Välj ”Mobil användning”.
  3. Skapa mobilkoder och logga ut.
  4. Ladda ner Taltioni-applikationen i din appbutik eller öppna adressen https://m.taltioni.fii mobilen.
  5. Nu kan du logga in på ditt konto med mobilkoderna.

Bakgrund om Taltioni Läs mer

Bakgrund om Taltioni

Taltioni-hälsokontot erbjuds av andelslaget Taltioni, en finländsk aktör som inte strävar efter vinst i sin verksamhet. Taltioni ägs av bekanta aktörer inom hälsa och välmående inom både den offentliga och privata sektorn. Dessutom deltar ett stort antal aktörer som arbetar med att skapa kompatibla tjänster för din hälsa. Andelslaget Taltioni grundades efter beredning av Sitra år 2012.

 

 

??????

Kuopio_logo

Terveystalo_logo

??????????

Vsshp_logo_pieni

Kuntaliitto

???

????

Pshp_logo

Medi_it

SPR logo

TTY

Ge respons Fyll i blanketten

Skicka respons till oss!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Till nyhetsarkivet

Nyhetsarkiv

Tunnistautuminen Taltioni-terveystilille Nordean pankkitunnuksilla

5.1.2017

Taltioni-terveystilille kirjautumisessa tunnistautuminen Nordean pankkitunnuksilla ei toimi. Tähän on tulossa korjaus tammikuun puolivälissä. Muiden pankkien tunnuksilla tunnistautuminen toimii normaalisti.

Forssassa käyttöön Taltioni-palvelu

12.6.2014

Forssan seudulla on otettu kesäkuun alussa käyttöön Terveydeksi-mobiilipalvelu. Kyseessä on Forssalle Taltionin palvelusta räätälöity terveystili, johon yksilöt voivat kerätä, seurata, jakaa ja hyödyntää omia terveys- ja hyvinvointitietojaan. Palvelu on ladattavissa Appstore:sta, Google Play:sta tai Microsoft Market Place:sta. Palveluun pääsee myös osoitteesta: m.taltioni.fi/k/terveydeksi . Palvelun käyttö edellyttää Taltioni-tiliä ja siellä aktivoitua mobiilikäyttöä. Tämä maksuton palvelu ei edellytä forssalaisuutta, joten kaikki voivat hyödyntää palvelua. Lisätietoja: http://www.forssa.fi/terveydeksi/

 

Taltionin ja Sitran vieraskynäkirjoitus HS:ssä

12.6.2014

Sähköinen terveystili avaa paljon mahdollisuuksia

Suomen kannattaisi siirtyä nykyaikaiseen järjestelmään, johon voidaan tallentaa kaikki sairaus- ja terveystiedot. Järjestelmän käyttöönotto hyödyttäisi myös vientiä.   Suomi on Ruotsia edellä terveysteknologian osaamisessa, mutta meiltä puuttuu terveystiedon jakamiselle ja sovellusten kehittämiselle välttämätön yhteinen kanava.

Ruotsissa tehtiin viime vuonna päätös kansallisen terveystilin käyttöönotosta. Sähköisessä Hälsa för mig -palvelussa terveystilin käyttäjä voi tallentaa kaikki potilas- ja terveystietonsa, kuten kotimittaukset, rokotukset, reseptit ja terveystarkastukset. Palveluun voi kytkeä myös omahoitoon liittyviä sovelluksia.

Suomessa on paljon terveysteknologian palveluita, joiden avulla voitaisiin luoda nykyistä paremmin kansalaisten tarpeita vastaava aktiivisen terveydenhuollon järjestelmä. Suomessa ei kuitenkaan ole vielä tehty päätöstä yhteisestä kansallisesta terveystilistä. Tilille, jonka kautta kansalaiset pääsisivät sekä sairaus- että terveystietoihinsa, on huutava tarve.

Terveydenhuollon eri organisaatiot ovat Suomessa perinteisesti luoneet omat potilasportaalinsa. Tuloksena on ollut päällekkäistä kehitystyötä ja siiloutunutta tietoa. Nyt erillisissä siiloissa lojuvien potilastietojen kytkemiseen toisiinsa tarvitaan yhteistyötä, josta suomalaiset voivat hyötyä.   Nykyisin terveydenhallinnasta käytävän keskustelun päähuomio on potilastiedoissa. Käyttöön ollaan ottamassa kansallista potilastietoarkistoa Kantaa. Sen ansiosta potilastieto voi liikkua sujuvasti terveydenhuollon organisaatioiden välillä.   Terveystiedot eivät ole saaneet vastaavaa huomiota – vaikka syytä olisi. Terveystiedoilla on itsehoidon suosion lisääntymisen vuoksi entistä enemmän merkitystä tulevaisuuden terveydenhoidossa. Terveydenhuollossa korostuvat yhä enemmän ennaltaehkäisy, yksilöllisyys ja osallistaminen.

Terveystiedot tuovat ihmisen oman tietämyksen ja toiminnan mukaan terveydenhallintaan. Pelkistäen ilmaistuna potilastiedot kertovat vain, mikä resepti potilaalle on kirjoitettu. Terveystiedot taas kertovat, söikö potilas lääkettä, kuinka kauan hän söi sitä ja miten se vaikutti hänen terveydentilaansa.

Piironginlaatikossa makaavista potilastiedoista on aika siirtyä sähköiseen terveystiliin. Tili palvelisi kansalaisten tarvetta tutkia sairaus- ja terveystietojaan ja loisi yhteisen alustan terveysteknologisille sovelluksille.   Oman terveyden ja hyvinvoinnin mittaaminen, ”quantified self”, on maailmalla kasvava ilmiö. Yhä useammat haluavat mittausarvojen avulla parempaa tietoa terveydentilastaan. Ihminen pystyy terveysteknologian ansiosta huolehtimaan terveydestään paremmin.

Kiinnostus oman terveyden edistämiseen terveysteknologian avulla on lisääntynyt selvästi Suomessakin. Terveystili tarjoaisi alustan tämäntyyppiselle teknologiaa hyödyntävälle omahoidolle. Tilillä yhdistyisivät esimerkiksi liikuntaa, ravintoa, lääkitystä ja verenpainetta koskevat tiedot, ja terveyteen vaikuttavista tekijöistä saataisiin nykyistä kattavampi kokonaiskuva.

Sähköinen terveystili auttaisi myös tuomaan uusia terveyden edistämiseen liittyviä sovelluksia yhteiselle alustalle, jolle palveluntarjoajat voivat kehittää terveyden mittaamiseen liittyviä sovelluksia. Kilpailu terveyteen liittyvistä tiedoista muuttuisi kilpailuksi siitä, kuka hyödyntää tietoja parhaiten ja kuka tarjoaa kiinnostavia palveluja. Jokainen voisi ottaa käyttöön itselleen parhaiten soveltuvat mittarit.

Kansallisella terveystilillä Suomeen olisi mahdollista luoda myös maailmanlaajuisesti kiinnostava ”living lab”, tasokas terveysteknologian ympäristö, joka houkuttelisi alan investointeja Suomeen.   Terveysteknologia on yksi maailman nopeimmin kasvavista toimialoista. Suomessa testatut ja hyväksi havaitut terveysteknologiapalvelut ovat arvokas vientituote. Aktiivinen ja kokonaisvaltainen terveyden edistäminen teknologian avulla loisi Suomelle vahvat edellytykset profiloitua alalla myös kansainvälisesti.

Enää tarvitaan yhteinen linjaus kansalliseen terveystiliin panostamisesta.

Antti Kivelä ja Tuomas Teuri Kivelä on johtaja Sitrassa. Teuri on Taltioni-osuuskunnan toimitusjohtaja.

Artikkeli on julkaistu Helsingin Sanomien vieraskynä-palstalla 9.6.2014

Taltionin uusin palvelu: W2E

12.6.2014

Tallennatko juoksulenkkisi? Mittaatko untasi? Käytkö vaa’alla? Ovatko hyvinvointitietosi hajallaan?

Wellness Warehouse Engine on Tampereen teknillisen yliopiston kehittämä palvelu, joka kerää eri palveluista ja mittareista hyvinvointitietosi yhteen paikkaan.

Voit tarkastella tietojasi selaimella ja vaikkapa siirtää niitä Taltioni-terveystilillesi.

Tutustu palveluun ja luo tunnukset: www.w2e.fi

iPana-äitiyskortti nyt kaikille raskaana oleville äideille

10.2.2014

iPana Äitiys -palvelu on laajentunut nyt kaikkien raskaana olevien äitien omaan käyttöön. Sähköinen äitiyskortti pitää tallessa odottavan äidin ja vauvan tiedot, joita tarvitaan mm. neuvolassa, lääkärissä ja synnytyssairaalassa. iPanaan voi syöttää myös kotimittausten tuloksia, lisätä valokuvia ja käyttää vaikkapa päiväkirjana vauvan syntymän jälkeen.

Raskausajan tiedot voi samalla liittää Taltioni-terveystilille osaksi elinikäistä terveyden seurantaa. Liitos tapahtuu iPanasta löytyvän Taltioni-logon kautta.

Tutustu palveluun ja luo ilmaiset tunnukset osoitteessa: www.ipana.fi.

 

ipana_sivu

Taltionissa on uusi palvelu – Kasvuseula.fi

9.1.2014

Lapsen kasvun seurantaan

​VTT on kehittänyt helppokäyttöisen internet-työkalun, joka tarjoaa vanhemmille analysoitua ja luotettavaa tietoa oman lapsen kasvusta ja kasvun mahdollisista poikkeamista. Kyseessä on uudenlainen omahoidon palvelu myös kansainvälisesti: tähän asti vastaava tieto on ollut vain asiantuntijoiden ulottuvilla. Kasvuseula-työkalu perustuu Itä-Suomen yliopiston kasvututkimusryhmän uudistamiin suomalaisiin kasvukäyriin ja tutkimuksen tausta-aineistoon. Kasvuseula on kaikille avoin palvelu.

Lue VTT:n tiedote 9.1.2014 kokonaisuudessaan.

Rokotuskortti hukassa?

1.12.2013

Terveystietokysely 12/2013

​Rokotuskortti on hukassa lähes puolella (43 %) Terve.fi-terveystietokyselyymme vastanneista. Sähköisen rokotuskortin haluaisikin vastaajista 76 %. Myös potilastietonsa haluaisi sähköisenä paperikopion sijaan 75 % vastaajista.

Sähköiset terveystiedot on helppo tallettaa omalle, maksuttomalle Taltioni-tilille vaikka saman tien. Turvallisen terveystilin pääsee perustamaan osoitteessa: www.taltioni.fi.

Terveystietokyselyyn vastasi lähes 1000 Terve.fi-sivuston uutiskirjeen tilaajaa. Tutustu kyselyraporttiin.

Omat terveystiedot mukana kännykässä

15.11.2013

​Sähköiseen Taltioni-terveystiliin on julkaistu uusi mobiilisovellus, jonka avulla henkilökohtaisia terveystietoja pääsee katsomaan ja täydentämään älypuhelimella. Näin terveystiedot kulkevat yksilön mukana kätevästi kaikkialle, esimerkiksi lääkärin vastaanotolle.

Marraskuussa 2013 lanseerattu Taltioni 2.0 -sovellus on saatavana iPhone-, Android- ja Windows-puhelimiin. Sovellusta voi lisäksi käyttää puhelimen mobiiliselaimella osoitteessa https://m.taltioni.fi.

Lisätietoja: Mobiilikäyttö

Terveydenhuollon itsepalvelua

16.4.2013

Hyvin harva haluaa enää käydä pankin tuulikaapissa maksamassa laskujaan tai käyttää päiviä veroilmoituksen koostamiseen. Suhtautuminen yksilön omiin kirjauksiin ja omahoitoratkaisuihin muuttuu kovin hitaasti terveydenhuollossa. Tosi asiassa maailma on muuttunut – terveydenhuolto on jo netissä, kirjoittaa Taltionin toimitusjohtaja Tuomas Teuri blogissaan Älykässuomi.fi:ssä.

Lue koko kirjoitus: Terveydenhuollon itsepalvelua

Tee se itse -terveyskortti

18.2.2013

Aamulehdessä 18.2.

​”Ennen kuin viranomaiset saavat kansalaisten terveystiedot kootuksi yhteen järjestelmään, kansalaiset voivat itse koota tietoa lääkityksestään, rokotteistaan ja laboratoriotuloksistaan sähköiseen piironginlaatikkoon”, kirjoittaa Aamulehti 18.2. artikkelissaan. Lue koko artikkeli.

 

Näin perustat Taltioni-tilin

10.1.2013

​Taltioni on tietokanta ja palvelualusta, johon jokaisella suomalaisella on mahdollisuus tallentaa, kerätä, tuottaa ja jakaa omaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa.

Taltionin tärkein ominaisuus on tietoturva. Kukin omistaa omat tietonsa ja päättää, kuka tietoja käyttää ja missä laajuudessa.

Tilin pääset perustamaan Taltioni.fi:n etusivun sinisestä Oma Taltioni -osiosta. Tilille kirjautuminen edellyttää vahvaa tunnistautumista joko mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla.

Mikäli sinulla ei ole vielä mobiilivarmennetta, saat sen operaattoriltasi. Tutustu mobiilivarmenteeseen.
Tilin perustaminen onnistuu myös Taltioni-yhteensopivien palveluiden kautta liittämällä palvelussa tuotetut tiedot Taltioniin. Palvelulistaus löytyy Taltioni.fi:n etusivulta: Ensimmäiset palvelut ja Uusimmat palvelut.