Terveys ja internet

Lähes kaikki maailman tieto on löydettävissä internetissä. Tässä osiossa kerrotaan, minkälaisiin terveyttä koskeviin asioihin internetistä voi etsiä tietoja, ja mitä terveyspalveluita internet tarjoaa, ja kenelle ne on suunnattu.