Terveys ja internet

Internet on mullistanut maailman vain muutamassa vuosikymmenessä ja se on myös monen terveysalalla työskentelevän ja terveydestä kiinnostuneen päivittäinen apuväline ja työkalu. Internetistä löytyy käytännössä kaikki maailman tieto, joten se on esimerkiksi lääketieteelliselle tutkimukselle lähes korvaamaton apu. Myös maallikoille terveydestä on löydettävissä todella paljon informaatiota niin erilaisten viranomaissivustojen, blogien kuin uutistenkin kautta.

Viranomaisten ylläpitämät sivustot ovat Suomessa luotettavia

Suomi on monesti valittu maailman vähiten korruptoituneeksi maaksi, ja kansalaisten luottamus viranomaisiin onkin melko korkealla niin lainsäädännön kuin terveysviranomaistenkin suhteen. Suomessa viranomaisten ylläpitämät sivustot ovatkin käytännössä luotettavin tietolähde, joissa esitetyt faktat perustuvat tutkittuun näyttöön ja kansainvälisiin suosituksiin.

Viranomaisten ylläpitämiä sivustoja, ovat esimerkiksi THL:n nettisivut, ja kuntien sivustot. Yleisterveydestä, kansanterveydestä ja monesta koko väestöä koskettavista asioista voi lukea THL:n sivuilta. Kunnat keskittyvät puolestaan enemmän alueellisiin asioihin ja pyrkivät informoimaan asukkaitaan muun muassa ympäristöterveydestä, esimerkiksi silloin jos jonkin paikan vesivaranto on saastunut, kunnassa sattuu olemaan erityisen pitkät jonot hoitoon, tai paikallisessa koulussa esimerkiksi tautiepidemia.

Moni terveysbloggari on asiantunteva ja vastuullinen

Internet on tuonut myös yksityisille ihmisille mahdollisuuden saada oman näkökulmansa esille. Terveysbloggarit ovat usein jossain määrin terveydenhuollon kanssa tekemisissä, vähintäänkin alasta kiinnostuneita, joten heistä monet suhtautuvat vastuullisesti levittämäänsä tietoon, tarkistavat faktat ja pitävät huolta siitä, että eivät levitä valheellista tietoa.

Valitettavasti yhä enenevissä määrin löytyy ihmisiä, joiden mielestä heidän oma kokemuksensa tai mielipiteensä jostakin asiasta vastaa laajaa tieteellistä näyttöä ja he pyrkivät saamaan tätä sanomaansa levitettyä, väittäen sitä faktaksi. Se, että asiasta ei ole tutkimusnäyttöä ei suoraan todista sitä vääräksi, mutta blogien tietoon kannattaa suhtautua varauksella, varsinkin jos blogin pitäjillä ei ole esittää väitteileen muita todistuksia kuin heidän omat kokemuksensa.

Internet tukee myös ammattilaisten työtä

Myös monet terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät työssään erilaisia internetin tietokantoja, jotka ovat myös muiden ihmisten saatavilla. Esimerkiksi harvinaisista geneettisistä sairauksista tietoa sisältävä Orphanet, ja Käypä hoito -suositukset toimivat jatkuvasti ammattilaisten työkaluina ja ne sisältävät uusinta tutkimusnäyttöä, joiden perusteella voi tehdä terveyttä koskevia päätöksiä. Suositukset ovat saatavilla myös muille kuin ammattilaisille.