Terveystietoa ammattilaisille internetissä

Terveydenhuollon alalla myös moni ammattilainen käyttää jatkuvasti internetissä olevia tietokantoja oman työnsä tukena. Tämä onkin järkevää, sillä internetissä on nykyisin runsaasti erilaisia ammattilaisille suunnattuja sivustoja, joista löytyy muun muassa kansallisesti hyväksyttyjä hoitosuosituksia, jotka ovat kaikille avoimia ja saatavilla. Tämän lisäksi on olemassa myös yksityisiä sivustoja, kuten konsultaatiopalveluita, joissa voi käydä konsultoimassa kollegoita hoitoon liittyvistä asioista.

Moniammatillinen yhteistyö parantaa hoitoa

Terveydenhuollossa erityisesti kliinisessä työssä ammattilaisten kannattaa melko alhaisella kynnyksellä kysyä myös kollegan mielipidettä hoidon suhteen, varsinkin kyseessä on pidempiaikainen, monta käyntiä vaativa hoito. Kun ammattilaiset saavat mahdollisuuden kysyä myös muiden mielipiteitä, vähenee virhearvioiden määrä ja kokeneemmalla saattaa olla uusia näkökulmia asiaan.

Erilaiset netissä toimivat konsultaatiosivustot tarjoavat mahdollisuuden tähän konsultointiin. Ammattilainen voi hoitamansa henkilön luvalla kysyä muilta saman alan ammattilaisilta, mikä olisi sopiva hoitolinja potilaan kannalta ja kuinka hoito tulisi toteuttaa. Tämä on usein tehokasta ja hyödyllistä kaikkien kannalta.

Käypä hoito -suositukset tarjoavat uusimmat hoitolinjat

Käypä hoito on runsaasti suomalaisten terveydenhuollon ammattilaisten käytössä ja sieltä löytyvät viimeisimmät puolueettomaan tutkimusnäyttöön perustuvat hoitosuositukset ja diagnostiikan perusteet. Suositukset ovat kaikkien luettavissa ja myös muut kuin ammattilaiset voivat katsoa sieltä omaan hoitoonsa liittyviä suosituksia.

Käypä hoito -suosituksia myös päivitetään säännöllisin väliajoin ja niissä käydään läpi uusin alaan liittyvä tutkimus. Asiantuntijaryhmä kokoaa suosituksen, jonka jälkeen suositus käy läpi laajemman ryhmän vertaisarvioinnin. Kun riittävän monet asiantuntijat ovat hyväksyneet suosituksen, se voidaan julkaista, ja niin sanotussa kenttätyössä toimivat ammattilaiset voivat käyttää suosituksessa hyväksyttäjä hoitolinjoja työssään.

PubMed toimii tutkijoiden työkaluna

Koska moni tutkija tarvitsee työssään runsaasti kansainvälistä tutkimusaineistoa, on esimerkiksi internetissä toimiva PubMed palvelu erinomainen lähde lääketieteellisen ja terveystutkimuksen hakuun. Osa PubMedistä löytyvistä tutkimuksista on saatavilla ilman erillistä jäsenmaksua, kun taas osa näkyy vain esimerkiksi yliopistojen ip-osoitteiden kautta.

Ilmaiset artikkelit ovat kuitenkin luettavissa kaikille, jotka niistä ovat kiinnostuneita, joten myös muut kuin ammattilaiset voivat käyttää näitä löytääkseen tietoa terveydestä ja lääketieteestä. PubMedin artikkelit ovat kuitenkin pääosin tieteellistä tekstiä ja sen vuoksi palvelu on enimmäkseen ammattilaisten ja ennen kaikkea tutkijoiden suosiossa.